DEVA | La nostra missió

gestionar la reputació La reputació és l'actiu intangible més important de l'empresa, determinant per a l'èxit del negoci i per superar els moments de crisi.

Identificar els públics i els temes rellevants són passos imprescindibles per a la gestió de la reputació corporativa.

Quan la reputació està ben gestionada, comunicar el discurs empresarial en la seva integritat es converteix en un avantatge competitiu.

cerrar

construir el relat la reputació es construeix dia a dia, com un relat amb trama, arguments i personatges.

Construir el relat és emprar la comunicació de forma estructurada i seqüencial: la comunicació no es pot entendre com una suma d'accions aïllades.

L'empresa s'explica davant les seves audiències a través d'una narració que actua com a fil conductor de la seva identitat i es construeix –conscientment o no– a través de les seves accions i les seves relacions.

Un buen relato, cargado de futuro, es aquél en el que participan todos aquellos que intervienen en la vida de la empresa.

cerrar

comunicar en xarxa les noves tecnologies han transformat la comunicació, fent-la més immediata i més complexa.

Xarxes socials i mitjans digitals configuren, juntament amb els mitjans tradicionals, el nou espai de la comunicació empresarial.

La nova comunicació exigeix major interactivitat, transparència i immediatesa.

Hi ha més informació que mai, més dispersa i menys jerarquitzada: els grups d'interès tenen més capacitat per influir directament en l'opinió pública.

Però també és una excel·lent oportunitat per traslladar el nostre missatge d'una manera directa i per dialogar, amb més transparència i accessibilitat, amb els nostres grups d'interès.

cerrar